TERMS

Điều Khoản Sử Dụng  thành viên tham gia web phải từ 18 tuổi trở lên hoặc trong độ tuổi đủ khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định của pháp luật nước đó.

Chúng tôi chào mừng những người chơi trên toàn thế giới tuy nhiên quy định và hạn chế liên quan trò chơi là khác nhau từ các quốc gia khác nhau.
Trách nhiệm của quý khách là đảm bảo rằng các luật lệ áp dụng liên quan đến trò chơi hoặc cá cược không cấm bạn mở một tài khoản và tham gia cược với H8.

Tham gia Happy8 bạn đồng ý rằng bạn nhận thức được các điều khoản nêu trong tài liệu này và nằm trong một khu vực không phải là bất hợp pháp cho cá cược trực tuyến.

0 comments: